Het bedrijf

Om de groeiende concurrentie het hoofd te bieden zijn productiebedrijven voornamelijk ingericht voor het runnen van de primaire productie- en logistieke processen.
Veel productiebedrijven zoeken daarom specialistische kennis, ervaring, competenties en menskracht ‘van buiten’ om adequaat hun investeringsprojecten te definiëren, te begeleiden en een onafhankelijk en deskundig klankbord te hebben. Repanin Consulting BV kan deze diensten verlenen.

Repanin Consulting is gespecialiseerd in de optimalisering van productie- en logistieke processen, waarbij ICT-oplossingen een hulpmiddel zijn. De klanten van Repanin Consulting BV bevinden zich voornamelijk in de voedingsmiddelenindustrie.

De klant wordt door Repanin Consulting BV ondersteund bij het
definiëren van projecten, het opstellen van specificaties en aanbestedingsdocumenten,
offertebeoordeling en projectmanagement tijdens de uitvoeringsfase. Dit laatste totdat het gezamenlijk met de klant gedefinieerde projectresultaat is gerealiseerd.

Repanin Consulting BV is in 2008 opgericht door René Lammertink. René Lammertink heeft sinds 1988 ervaring in de voedingsmiddelenproductie. Deze ervaring is opgedaan bij toonaangevende bedrijven in deze sector, zowel nationaal als internationaal.

English

To face the growing competition production companies are designed for running the primary production and logistics processes.
Many companies are therefore looking for specialist knowledge, experience, skills and manpower ‘outside’, to adequately define and coach their investment projects and have an independent and expert sounding board. Repanin Consulting BV can provide these services.

Specialties of Repanin Consulting are the optimization of production and logistics processes. ICT solutions are used as a tool. Customers of Repanin Consulting are in the food and feed industry.

Clients are supported by Repanin Consulting at project preparation, setup of tender documents, tender evaluation, project management and commissioning

Repanin Consulting BV was founded in 2008 by René Lammertink. René Lammertink has an experience since 1988 in food  production at leading companies.